Aanleveren van documenten en facturen

Je kunt op 3 manieren documenten aanleveren in Basecone. Via e-mail, het Uploaden & tag-scherm en de Basecone app.

Cees Houpt 🚀 avatar
Geschreven door Cees Houpt 🚀
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je kan op drie verschillende manieren documenten en facturen aanleveren in Basecone. Dit kan via de e-mail, het Uploaden & tag-scherm en via de Basecone app.

Toegestane bestanden en bestandsformaten 

Je kunt bestanden in de volgende bestandsformaten in Basecone verwerken of opslaan. 

  • Herkennen en boeken: .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .png, .tif, .tiff, .xml

  • ​Alleen opslaan: .xls, .xlsx, .docx, .txt, .csv, .swi, .mt940, .940, .sta

  • ​Gecomprimeerde bestanden: .zip (elk bestand in de zip wordt apart behandeld) 

Aanleveren via email

Elke administratie in Basecone beschikt over een uniek Basecone e-mailadres, wat je kan doorgeven aan je leveranciers. Het unieke Basecone e-mailadres is als volgt opgebouwd: <kantoorcode>.<administratiecode>@mailtobasecone.com Het e-mailadres voor je administratie(s) staat vermeld bij de Instellingen > Administraties.

Administratiespecifiek emailadres

Een nog efficiëntere werkwijze is de leveranciers de factuur laten mailen naar je standaard e-mailadres of naar een specifiek e-mailadres zoals facturen@[jebedrijfsnaam].nl (indien je facturen van andere correspondentie wilt scheiden). Stuur de ontvangen e-mail van je leverancier door naar de juiste administratie in Basecone. Dit doe je door de factuur te “forwarden” naar <kantoorcode>.<administratiecode>@mailtobasecone.com.

Voeg het dagboek (tag) toe aan de onderwerpregel

Voor verkoopfacturen: voeg aan het onderwerp het label [VRK] toe en de factuur zal automatisch in je verkoopdagboek terecht komen. Voor inkoopfacturen werkt dit ook, maar dan is de instelling "Alle documenten standaard taggen als inkoop (INK)" wellicht een betere optie.

Meer informatie slim en efficient aanleveren via de e-mail kan je vinden in dit artikel: Aanleveren via de e-mail.

Maximaal aan te leveren MB's

Je levert je documenten via de e-mail aan door ze als bijlagen aan de e-mail toe te voegen. Er zit een limiet aan het aantal MB's dat Basecone kan verwerken via de e-mail. De complete e-mail mag niet meer dan 15 MB en/of 25 pagina's bevatten.

Aanleveren via het Uploaden & tag-scherm

Via het Uploaden & tag-scherm kun je bestanden in Basecone aanleveren. Klik op selecteer om één of meerdere bestanden op je computer te selecteren.

Of sleep de documenten naar de pagina. Op deze manier kun je ongeveer 100 documenten tegelijk aanleveren.

Aanleveren via de Basecone app 

Een derde mogelijkheid is dat je documenten aanlevert via de Basecone app. Meer informatie over deze app kan je vinden op deze pagina

Was dit een antwoord op uw vraag?