Als een gebruiker niet meer actief is in Basecone, is het niet nodig om deze gebruiker aan te houden in Basecone. Dit artikel helpt je om deze gebruiker definitief te verwijderen uit jullie Basecone-omgeving.

📌 LET OP! Alleen een gebruiker met de rol “Supergebruiker” heeft rechten om een gebruiker te verwijderen.

Een Supergebruiker kan een gebruiker verwijderen door naar Instellingen > Gebruikers en dan aan de rechterkant van het scherm onder “Acties” op de prullenbak te klikken. Klik hier om te controleren of je het juiste ziet. Als de prullenbak niet te voorschijn komt, heb je niet de juiste rechten toegekend gekregen om een gebruiker te verwijderen in Basecone. 


Het verwijderen van een gebruiker met de gebruikersrol "Autorisator"

Als het je niet lukt om een gebruiker te verwijderen met de gebruikersrol "Autorisator", kan het zijn dat deze autorisator nog documenten ter autorisatie heeft staan. Voordat deze gebruiker verwijderd kan worden, is het noodzaak dat de documenten die op dat moment ter autorisatie staan bij deze gebruiker, aan een andere autorisator toegewezen worden via het Autorisatie overzicht.
Het toewijzen van documenten aan een andere autorisator is alleen beschikbaar als je de gebruikersrol "Autorisatiebeheerder" hebt toegewezen gekregen. Als alle documenten opnieuw zijn toegewezen, herhaal dan eerdergenoemde stappen om de gebruiker te verwijderen. 

Daarnaast is het belangrijk dat een autorisator ook echt verwijderd wordt uit Basecone doormiddel van het prullenbakje. Wanneer je alleen de toegang ontneemt tot alle administraties dan zal je de gebruiker niet meer terug zien in de lijst met alle gebruikers. (zie hier voor het artikel: Ik kan een gebruiker niet vinden, waar vind ik deze terug) De autorisator is dan nog steeds actief in Basecone en zal ook in rekening worden gebracht.

📌LET OP! Als je geen rechten hebt om een gebruiker te verwijderen, verander dan de gebruikersrol van de gebruiker van “Autorisator” naar “Beperkte klantgebruiker” in zijn/haar gebruikersinstellingen. Neem daarna contact op met de Supergebruiker om deze gebruiker definitief te verwijderen.

Autorisator ingesteld in standaard workflow?

Het kan ook zijn dat de autorisator nog in een standaard workflow staat. Indien dit zo is, zal het niet mogelijk zijn om de Autorisator te verwijderen. Om deze Autorisator te verwijderen, zal deze eerst uit de standaard workflow verwijderd moeten worden. Dit doe je op de volgende manier: Instellingen -> Administratie-instellingen -> acties bewerken -> Tabblad Workflow. Scroll verder naar het kopje "Autorisatie flow". Verwijder alle flows waarin deze Autorisator genoemd staat.
Indien het niet lukt om deze flows te verwijderen, zal deze flow ingesteld staan als standaard flow voor het autoriseren. Verwijder dan eerst de standaard workflow door op het kruisje te klikken (zie onderstaande afbeelding):

Vergeet daarna niet op "Opslaan" te klikken. Zodra je de standaard workflow hebt verwijderd, zul je de autorisatie workflow kunnen verwijderen. Daarna is het mogelijk om de Autorisator te verwijderen. 


Hoe controleer ik of ik onzichtbare gebruikers heb?

Als een gebruiker niet de rechten heeft om een andere gebruiker te verwijderen, kan het voorkomen dat gebruikers proberen om een andere gebruiker te verwijderen door hen de toegang tot de administratie te ontzeggen. Echter, betekent dit niet dat de gebruiker verwijderd is. Als de gebruiker niet zichtbaar is in de gebruikerslijst, betekent dit niet automatisch dat de gebruiker verwijderd is.
Indien je niet zeker bent of de gebruiker verwijderd is in je Basecone-omgeving, kun je dit controleren door de stappen te volgen zoals beschreven in het volgende artikel: Ik kan een gebruiker niet vinden, waar vind ik deze terug?
Mocht de gebruiker nog steeds onzichtbaar zijn, maak dan de gebruiker zichtbaar en neem contact op met de Supergebruiker van je Basecone-omgeving. Hij/zij kan de gebruiker definitief verwijderen.

Het deactiveren van een gebruiker

Het deactiveren van een gebruiker zodat hij/zij niet meer kan inloggen in Basecone, behoort ook tot een van de mogelijkheden. Dit kun je doen door de volgende stappen te volgen: Gebruikersinstellingen -> tabblad Instellingen helemaal onderaan dit tabblad. Bij de optie “Actieve gebruiker” vul je dan een einddatum in. Vanaf het moment dat de ingevulde einddatum bereikt is, kan de gebruiker niet meer inloggen in Basecone. Als deze gebruiker wel weer toegang mag hebben tot de Basecone-omgeving, kun je de einddatum simpelweg weer weghalen. Met deze optie kun je ook controleren wanneer de gebruiker aangemaakt is.

Heb je het antwoord gevonden?