Wanneer je bij de instellingen in Basecone het tabblad gebruikers opent, zie je de gebruikers die zijn toegevoegd in Basecone. Je kunt hier van een gebruiker de instellingen wijzigen, of de gebruiker verwijderen, dit kan beide via de kolom acties. daarnaast kan je in dit scherm ook gebruikers toevoegen

In dit artikel geven we je een overzicht van alle mogelijke gebruikersinstellingen. Als je in het gebruikersoverzicht gaat naar acties (bewerken), dan kom je bij de instellingen van een specifieke gebruiker.

De gebruikersinstellingen zijn opgedeeld in verschillende tabbladen. We zullen deze tabbladen bij langs gaan. 

Let op: Het wijzigen van sommige instellingen is afhankelijk van de gebruikersrol in Basecone. Voor sommige rollen zijn bepaalde instellingen uitgegrijsd. 

Algemeen

Het tabblad algemeen bevat alle gegevens van een gebruiker. Je kunt deze gegevens wijzigen, echter de gebruikersnaam kun je niet meer wijzigen. 

Je ziet hier ook de button verstuur link voor wachtwoord. Als een gebruiker het wachtwoord nog niet heeft ingesteld, of is vergeten, dan kun je door hierop te klikken een link sturen naar deze gebruiker om het wachtwoord (opnieuw) in te stellen. 

Gebruikersrollen

Het tabblad gebruikersrollen geeft je de mogelijkheid de rollen van een gebruiker aan te passen. Meer informatie over de rechten van de verschillende rollen kun je lezen in dit artikel. 

De kolom factureren aan is alleen van toepassing als de rol van autorisator is aangevinkt. Voor deze rol worden extra kosten in rekening gebracht. In principe worden deze gefactureerd aan het kantoor. Als er ook sprake is van een betaalovereenkomst, dan kan deze ook geselecteerd worden. 

Instellingen 

Bij het tabblad instellingen kun je verschillende opties aan of uit zetten. Zie hieronder de verschillende mogelijkheden. 

 • Taal
  Je kunt hier de taalvoorkeur voor een gebruiker instellen. Je kunt hier kiezen tussen Nederlands, Engels, Duits of Frans. 
 • Openingsscherm
  Hier kun je het openingsscherm van Basecone instellen nadat een gebruiker is ingelogd. Je kunt hier kiezen tussen het homescherm of de workloadmatrix. 
 • Bankrekening / IBAN aanpassen
  Elke gebruiker kan in eerste instantie nog geen bankrekeningnummers / IBAN nummers aanpassen of toevoegen van leveranciers en klanten in Basecone. Door deze instelling op ja  te zetten kan dit wel.
 • Alle rechten toekennen voor archief
  Door alle rechten toe te kennen voor het archief is het voor een gebruiker mogelijk om alle documenten in het archief te kunnen zien.
  Er zijn enkele gebruikersrollen in Basecone waarbij een gebruiker niet alle documenten kan zien. Een beperkt klantgebruiker kan alleen documenten zien die hij zelf heeft aangeleverd. Een autorisator ziet alleen de documenten die aan hem zijn toegewezen om te autoriseren. Daarnaast is het voor een klantgebruiker niet mogelijk om de documenten te zien die zijn toegewezen aan een autorisator. 
 • Activeren declaratiemodule
  In dit tabblad kun je de declaratiemodule in Spenser activeren. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.  In principe worden deze gefactureerd aan het kantoor. Als er ook sprake is van een betaalovereenkomst, dan kan deze ook geselecteerd worden. Meer informatie over de declaratiemodule kun je hier vinden. 
 • Gebruiker actief
  Je kunt hier een gebruiker inactief maken door een einddatum in te stellen die voor of op de huidige datum ligt. De gebruiker wordt dan niet verwijderd uit Basecone, maar is enkel inactief. 

Administraties

Bij het tabblad administraties kun je aangeven of een gebruiker toegang heeft tot een specifieke administratie. Door op ja of nee te klikken verander je de waarde. 

Daarnaast kun je ook opgeven of een gebruiker automatisch toegang krijgt tot nieuwe administraties die pas later aangemaakt zullen worden. 

Boekhoudsysteemgebruikers

Het tabblad boekhoudsysteemgebruikers geeft je de mogelijkheid om een gebruiker uit het boekhoudpakket te koppelen aan de Basecone gebruiker. Als er meerdere boekhoudsystemen zijn toegevoegd, moet deze koppelen voor elk boekhoudsysteem gemaakt worden. 

De boekhoudsysteemgebruikers hoeven alleen insteld te worden wanneer een gebruiker de rol van accountant of boekhouder mkb heeft. 

Uitgebreide informatie over de boekhoudsysteemgebruiker kun je lezen in dit artikel. 

Heeft u het antwoord gevonden?