Ga naar Basecone

In onze app kun je soms bij bepaalde handelingen een foutmelding te zien krijgen, hieronder staan deze beschreven inclusief oorzaak en oplossing.

Mogelijke foutmeldingen:

1. Voer de juiste inloggegevens in

De inloggegevens zijn hetzelfde als die van de webapplicatie van Basecone. Sluit daarom uit dat er sprake is van een typefout of een situatie waarbij de toets Caps Lock aanstaat. Mocht het gewenst zijn het wachtwoord te resetten dan de gebruiker dit zelf resetten via het inlogscherm van onze webapplicatie. 

2. Geen goede netwerkverbinding beschikbaar. Controleer uw internetverbinding a.u.b.

De internetverbinding is (tijdelijk) uitgevallen of uitgezet, controleer of je verbinding hebt via een Wi-Fi netwerk of via 4G.

3. Er is iets niet goed gegaan! Probeer nogmaals in te loggen.

Wanneer een gebruiker met dezelfde inloggegevens op verschillende apparaten inlogt, moet elke keer dat de app op een volgend apparaat wordt geopend de gebruiker opnieuw inloggen. De server logt uit automatisch de app uit op het volgende apparaat na inloggen op het huidige apparaat. Dit is zo ingebouwd in de apps vanwege veiligheidsoverwegingen. Je kunt eenvoudig en kosteloos een extra gebruiker aanmaken in Basecone.

4. Er is iets niet goed gegaan! Opgelet! Je document is succesvol geupload. Het is echter niet gelukt om de tag en/of commentaar mee te sturen. Neem contact op met uw beheerder.

Wanneer een gebruiker met alleen de rol van autorisator inlogt in de Basecone app en een document verstuurd, krijgt hij deze melding te zien. Met de autorisator rol kun je geen documenten taggen en/of commentaar mee sturen via de Basecone app.

Neem contact op met je accountant of supergebruiker van je Basecone omgeving om hem/haar te vragen voor een extra gebruikersrol. De accountant of Supergebruiker kan je een extra gebruikersrol geven: beperkte klantgebruiker. Met deze gebruikersrol mag je een commentaar mee sturen via de Basecone app.

Was dit een antwoord op uw vraag?