Boekingsvoorstel

In dit artikel bespreken we alle velden van het boekingsvoorstel en de opties die er zijn voor het correct boeken van een inkoopfactuur.

Cees Houpt 🚀 avatar
Geschreven door Cees Houpt 🚀
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In dit artikel leggen wij stapgewijs uit hoe je de verschillende velden zal moeten vullen. Als je meer wilt weten of de structuur van het boekingsscherm lees dan dit andere artikel.


Onderstaand is een voorbeeld van het boekingsvoorstel i.c.m. Twinfield. Voor de boekhoudpakketten Exact Online, Boekhoudgemak & Multivers, AccountView, SnelStart en Xero zullen de schermen afwijken.

Het boekingsvoorstel

1. Transactiedatum

Dit is de datum van de factuur.

2. Periode

Dit is de periode waarin je de factuur wilt boeken. Meestal lopen de perioden in een boekhouding gelijk met de maanden van het jaar.

TIP: Wanneer je Basecone-administratie is gekoppeld aan een administratie in Twinfield en in een periode wilt boeken waarin de transactiedatum niet valt, dien je de optie "Negeer meldingen" te gebruiken. Zie ook hieronder.

3. 'Punaise' bij periode

Met het aan-klikken van de punaise kan je de periode in het boekingsscherm vastzetten. Zo kan je eenvoudig meerdere facturen uit een voorgaande periode achtereen boeken, zonder iedere keer de periode aan te hoeven passen.

4. Factuurnummer

Het nummer dat aan de factuur is gegeven. Let op: wanneer Basecone vermoedt dat je een factuur al eerder hebt geboekt, zal een knop getoond worden waarmee je deze vermoedelijke eerdere factuur kan opvragen en vergelijken met de factuur die je wilt gaan boeken.

5. Vervaldatum

Indien een vervaldatum wordt aangetroffen op de crediteur, zal de vervaldatum automatisch berekend worden. Anders wordt een termijn van 30 dagen gehanteerd. 

6. Bedrag (incl. BTW)

Het totaalbedrag van de factuur, inclusief de BTW.

7. Valuta

De valuta waarin de factuur is opgesteld en waarin je wilt gaan boeken. De valuta zal ook aangemaakt zijn in de online boekhouding.

8. Leverancier

De leverancier (crediteur) die door Basecone is herkend. Met de +knop rechts van het veld kun je een leverancier (crediteur) toevoegen, zowel in Basecone als in je boekhoudsysteem. Als een leverancier (crediteur) reeds eerder is gekozen, zal de knop "Bewerken" heten.

TIP: Lees meer over het aanmaken van leveranciers in Basecone hier.

9. IBAN

Het IBAN / bankrekeningnummer waar het bedrag van de factuur naar moet worden overgemaakt (na boeking). Dit veld is vooral bedoeld ter controle van de doelrekening.

10. Factuuromschrijving

De omschrijving van de factuur. Deze zal je in de meeste gevallen handmatig in moeten voeren, of deze wordt automatisch opgehaald met een boekingsregel. Gebruik de copy-knop rechts van het veld om de omschrijving door te kopiëren naar de eerste regel van de factuur. 

11. Vrij tekstveld [optioneel]

Een extra, vrij invulbaar tekstveld dat getoond wordt als je deze optie hebt ingeschakeld bij Instellingen › Administratie.

12. Andere opties in het boekingsscherm.
Zie hiervoor dit andere artikel. Kijk bij kopje nummer vijf.

13. Verschil

Indien er een verschil is tussen de som van het bedrag excl. BTW en de BTW, versus het totaalbedrag incl. BTW, zal hier een verschil getoond worden. Je dient dan een van de bedragen te corrigeren. Wanneer het verschil zeer klein is (tot 2 cent) kan je het verschil ten laste brengen van het hoogste BTW bedrag, of het verschil automatisch laten wegboeken naar de verschillenrekening, om zo afrondingsverschillen weg te werken. Voor beide opties toont Basecone een knop zodra het verschil kleiner of gelijk is aan 2 cent.

14. Doeladministratie

Wanneer je rekening-courantboekingen hebt geactiveerd in het boekhoudsysteem, kan je een andere doeladministratie kiezen om de factuur in te boeken dan de huidige administratie. Er wordt dan een rekening-courantboeking gemaakt.
Dit is alleen van toepassing op Twinfield. Let er ook op dat in Twinfield in het dagboek "Rekening Courant" de instelling correct zijn ingevuld om foutmeldingen te voorkomen!

15. Grootboekrekening

De grootboekrekening waarop je de regel van de factuur wilt boeken. 

16. Kostenplaatsen

Hier kan je de kostenplaats opgeven, of controleren als deze bij het taggen door een andere gebruiker is voorgesteld. 

17. Projecten

Hier kan je het project opgeven, of controleren als deze bij het taggen door een andere gebruiker is voorgesteld. 

18. Bedrag (excl. BTW)

Het totaalbedrag van de factuur, exclusief de BTW.

19. BTW-code

De BTW-code met het BTW-tarief dat op de factuur van toepassing is. 

20. BTW-bedrag

Het berekende bedrag van de BTW op basis van de overige bedragen op de factuur en de gekozen BTW-code. Klik op het nog dichte slotje naast het BTW-bedrag om deze te openen en het inactieve veld voor het berekende BTW-bedrag te ontgrendelen, zodat je handmatig het BTW-bedrag kan aanpassen. Met de rekenmachiene/calculator ernaast kun je het BTW-bedrag opnieuw laten berekenen.

21. Omschrijving

Per regel is het mogelijk om een omschrijving in te geven.

Nadat alles goed staat ingevuld, kan je de factuur boeken. 

Meer informatie over het boeken van facturen kan je vinden op deze pagina. 

Was dit een antwoord op uw vraag?