Deze foutmelding is afkomstig uit Twinfield en verwijst naar de Twinfield-instellingen van de balansrekeningen of winst- & verliesrekeningen. Op het moment dat je er voor kiest een grootboekrekening te subanalyseren en je hierbij een koppeling maakt naar een relatie, debiteuren of crediteuren, dan zal hierop een aflettering plaatsvinden. 

Controleer de instelling in Twinfield. Ga naar:

  • Financiële professionals 

  • Dimensies

  • Klik op Balans / Winst & Verlies

  • Open de grootboekrekening en ga naar de tab Koppelingen

  • Wijzig de instelling Afletterbaar naar Niet afletterbaar 

  • En kies Opslaan.

Indien je geen toegang hebt tot deze instellingen, neem contact op met de beheerder van jouw Twinfield omgeving

Probeer nogmaals te boeken in Basecone nadat deze is gewijzigd in Twinfield. 

Zie Twinfield artikel

Heb je het antwoord gevonden?