Deze foutcode is afkomstig uit Twinfield.

Deze foutmelding verwijst naar de instellingen met betrekking tot de koppelingen op uw balans- of winst & verliesrekeningen. Op het moment dat je ervoor kiest een grootboekrekening te subanalyseren en hierbij een koppeling te maken naar een relatie, dan zal hierop een aflettering plaatsvinden. Wanneer de grootboekrekening ook is ingesteld als Afletterbaar, bestaan er meerdere afletterbare dimensies. Je kan dit aanpassen door uw balans- of winst & verliesrekening op Niet afletterbaar.

Wil je dit controleren in Twinfield bij de menu:

  • Financiële professionals 
  • Dimensies
  • Klik op Balans / Winst & Verlies
  • Vul in en klik op de grootboekrekening xxxxxx
  • Tabblad Koppelingen 
  • Afletbaar aanpassen naar Niet afletterbaar

Indien je geen toegang heeft tot deze instellingen, neem contact met de beheerder van je Twinfield omgeving of neem contact met Twinfield om je te helpen.

Probeer nogmaals te boeken in Basecone nadat deze is gewijzigd in Twinfield. 

Heeft u het antwoord gevonden?