Deze foutmelding is afkomstig uit Twinfield en verwijst naar de Twinfield instellingen op de balansrekeningen of winst- & verliesrekeningen. Op het moment dat je kiest een grootboekrekening te subanalyseren en hierbij een koppeling maakt naar een relatie, de debiteuren of crediteuren, dan zal hierop een aflettering plaatsvinden. 

Wil je dit controleren in Twinfield bij de menu:

  • Financiële professionals 
  • Dimensies
  • Klik op Balans / Winst & Verlies
  • Open de grootboekrekening en ga naar de tab Koppelingen
  • Wijzig de instelling Afletterbaar naar Niet afletterbaar 
  • En kies Opslaan.

Indien je geen toegang heeft tot deze instellingen, neem contact met de beheerder van je Twinfield omgeving of neem contact op met Twinfield om geholpen te worden.

Probeer nogmaals te boeken in Basecone nadat deze is gewijzigd in Twinfield. 

Zie Twinfield artikel

Heeft u het antwoord gevonden?