Facturen opvragen vanuit Twinfield

Je documenten en facturen zijn altijd op te vragen vanuit Twinfield. Lees hier wat je moet doen.

Danielle Buunk avatar
Geschreven door Danielle Buunk
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je maakt éénmalig de juiste koppeling om documenten op te kunnen vragen binnen Twinfield. Je dient dit in te stellen voor elk dagboek waaruit je facturen wilt raadplegen.

Factuur opvragen vanuit Twinfield

Deze instelling moet gewijzigd worden voordat je een document vanuit Basecone in Twinfield boekt. Wanneer deze instelling niet juist gedaan is, krijg je de volgende foutmelding tijdens het boeken:

Dagboek instellingen in Twinfield

Bij de functie Dagboekbeheer is het mogelijk om voor de dagboeken Inkoop, Verkoop, Kas, Memoriaal en Rekening Courant de koppeling naar Basecone in te stellen.

Je kunt deze instellingen op de volgende manier in Twinfield vinden:
Instellingen > Administratie-instellingen > Dagboeken > Inkoopfactuur. 

Vrij tekstvelden instellen

In Twinfield dient Vrij tekstveld 1 op Toegestaan te staan. Daarnaast moet bij Plaats, Totaal- en detailregel worden geselecteerd.

Kies in hetzelfde scherm Vrij Tekstveld 2, en stel deze in op Niet toegestaan.
Stel ook Vrij Tekstveld 3 in op Toegestaan

Document Imaging
Naam: Factuur
Link: https://secure.basecone.com/lookup?GUID=$FreeText3$
(kopieer deze link in het veld)

Factuur inzien vanuit Twinfield

In het boekingsscherm in Twinfield, tref je nu de link aan. Als je hierop klikt, zal de oorspronkelijke factuur opgehaald worden uit Basecone. Elke factuur beschikt over een unieke link.


Als extra veiligheidsmaatregel kun je ervoor kiezen om gebruikers verplicht te laten inloggen in Basecone, voordat zij de factuur binnen Twinfield kunnen opvragen. Het inloggen geschiedt eenmalig per gebruikerssessie en deze instellingen zijn te wijzigen bij InstellingenAdministratiesInstellingen: Inloggen verplichten bij opvragen documenten buiten Basecone.

Document tijdlijn bij de factuur

Bij elke factuur in het archief tref je de ‘Document tijdlijn’ aan, zodat je eenvoudig kunt zien wat er met de factuur gebeurd is. Verder is het via de ‘Document details’ mogelijk om de boekingsgegevens op te vragen, zoals boekstuknummer, factuurnummer, autorisatoren etc.

Was dit een antwoord op uw vraag?