Ga naar Basecone

Wat is bouw7?

Via Basecone kunnen inkoopfacturen verwerkt worden naar bouw7. bouw7 is een software voor alle bedrijven die hun uren, materialen, afval, etc. projectmatig registeren op locatie (buitendienst) en op kantoor. De bouw7 software is voornamelijk gericht op de uitvoerende partij (buitendienst). Door gebruik te maken van hun applicatie is de projectadministratie op een eenvoudige en tijdbesparende manier uit te voeren.

Hoe koppel je bouw7 aan Basecone?

Om bouw7 aan Basecone te koppelen heb je de rol van Supergebruiker nodig in Basecone. In dit artikel van bouw7 lees je verder precies hoe je de koppeling tot stand kunt brengen.

Met welke boekhoudpakketten kan dit?

bouw7 en Basecone koppelen beide met Exact Online en Twinfield. Met beide pakketten kun je inkoopfacturen via Basecone verwerken naar bouw7, en boeken in het boekhoudpakket. Voor beide boekhoudpakketten zijn er een aantal zaken waar je op moet letten:

Exact Online:

 • Leveranciersbeheer vindt plaats in Exact Online. Er kunnen geen leveranciers worden aangemaakt in Basecone. Is er een nieuwe
  leverancier, dan moet deze eerst in Exact Online worden aangemaakt. Bij het aanmaken in Basecone wordt een leverancier NIET naar bouw7
  gesynchroniseerd.

 • Wanneer een leverancier is aangemaakt in Exact Online, moet deze worden
  gesynchroniseerd met bouw7.

 • Wanneer een leverancier uit het boekhoudprogramma wordt verwijderd, moet er in Basecone een volledige synchronisatie plaatsvinden om de leverancier uit Basecone te halen. Deze kun je aanvragen via basecone.support@wolterskluwer.com

Twinfield

 • Contactbeheer vindt plaats in bouw7 i.c.m. Twinfield. Er kunnen geen contacten worden aangemaakt in Basecone indien er wordt geboekt op deze leverancier in bouw7. Als er een nieuwe leverancier is, moet deze eerst in bouw7 worden aangemaakt.

 • Wanneer een leverancier (contact) is aangemaakt in bouw7, wordt deze direct gesynchroniseerd met Twinfield. Vervolgens wordt de leverancier vanuit het
  boekhoudprogramma naar Basecone gesynchroniseerd. Basecone synchroniseert om de 15 minuten de leveranciers.

 • Wanneer een leverancier uit het boekhoudprogramma wordt verwijderd, moet er in Basecone een volledige synchronisatie plaatsvinden om de leverancier uit Basecone te halen. Deze kun je aanvragen via basecone.support@wolterskluwer.com (vermeld daarbij de administratienaam en -code?

Hoe verwerk je een factuur naar bouw7?

Als de koppeling met bouw7 is gemaakt, zie je in het validatiescherm de knop Verwerk. Dit is linkerknop in onderstaande afbeelding, met de pijl in de wolk erop.

Via een druk op deze knop verwerk je een inkoopfactuur in bouw7. Bij het verwerken van facturen naar bouw7 zijn er een aantal aandachtspunten:

 • Verzamelfacturen over meerdere projecten of leverbonnen moeten worden gespreid over meerdere factuurregels in Basecone. Hiermee kun je in bouw7 per factuurregel een leverbon kiezen die aan een project is gekoppeld.

 • Wanneer de factuur geen directe kosten op een project betreft, boek je de factuur direct door naar Exact Online of Twinfield, via de normale boekingsknop.
  Er kan echter een keuze worden gemaakt om alle fiattering (autorisatie) van facturen in bouw7 plaats te laten vinden. Dan zullen ook deze facturen via bouw7 gaan. Deze facturen worden dan in bouw7 niet aan een leverbon gekoppeld.

 • Wanneer het een factuur betreft waar zowel directe als indirecte kosten op staan,
  moeten de kosten op meerdere factuurregels worden uitgesplitst.

 • Er moet in Basecone altijd een BTW-tarief worden geselecteerd, die ook via het
  boekhoudprogramma aan bouw7 is gekoppeld.

 • Je kunt een standaard BTW-percentage instellen in bouw7, deze wordt dan gekozen wanneer er in Basecone geen BTW-code wordt geselecteerd bij het verwerken.

Overigens kun je ook via de normale knop "Boeken" facturen direct vanuit Basecone naar Exact Online en Twinfield doorboeken, indien dit geen projectgerelateerde factuur betreft.

Was dit een antwoord op uw vraag?