Gebruik maken van boekingsregels

In dit artikel lees je hoe je extra boekingsregels kan toevoegen en hoe je deze boekingsregels kan opslaan voor toekomstige boekingen.

Cees Houpt 🚀 avatar
Geschreven door Cees Houpt 🚀
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Boekingsregel toevoegen in het boekingsscherm

Als er in één factuur meerdere btw-percentages staan dan is het mogelijk om extra boekingsregels aan te maken voor verschillende btw-percentages. Als je onderaan op het 'plusje' (zwart vierkantje met wit plusje) klikt, wordt er een nieuwe boekingsregel aangemaakt. In deze regel kun je het bedrag met het tweede BTW-percentage boeken. Elke factuur kan meerdere factuur- of boekingsregels bevatten.

Boekingsregel in boekingsscherm opslaan voor toekomstige boekingen

Bij het doen van een boeking kan je naast alleen boeken ook tegelijkertijd de boekingsregels opslaan. Dit doe je door op de knop met het pijltje-naar-beneden te drukken. Vervolgens verschijnt de regel 'Boek en boekingsregels opslaan', beweeg je cursor op deze regel en het veld zal blauw worden. Klik dan hierop om de factuur te boeken en de boekingsregels op te slaan.  

Door te kiezen voor ''Boek en boekingsregels opslaan'' worden alle gebruikte boekingsregels in Basecone opgeslagen bij de desbetreffende klant of leverancier. Wanneer bij een latere boeking een match wordt gemaakt met dezelfde klant of leverancier dan zullen de opgeslagen boekingsregels automatisch worden gevuld.

Als je meerdere documenten van dezelfde klant/ leverancier klaar hebt staan om te boeken, dan kan je in het boekingsscherm de klant / leverancier opnieuw aanklikken en zal Basecone de melding maken dat er standaard boekingsregels beschikbaar zijn om toe te passen. Klik op 'Ja' zodat deze nieuwe boekingsregels worden toegepast. Je kan de documenten ook opnieuw taggen zodat de documenten opnieuw kunnen worden gematcht.


Boekingsregels opslaan bij de administratie instellingen 

Tip: Je kan de boekingsregels per klant of leverancier ook instellen in de administratie-instellingen in Basecone.

Ga hiervoor in Basecone naar: Instellingen > Administraties > Acties (bewerken) > Tabblad Klant/Leverancier > Boekingsregel aanpassen (icoon rechts op de regel). 

De volgende velden kunnen bewaard en opgehaald worden:

  • Grootboekrekening

  • Kostenplaats

  • Project

  • BTW

  • Omschrijving

  • Betalingsreferentie

  • BTW scenario (alleen bij Boekhoudgemak & Multivers)

Dit standaard ingeven van de boekingsregels zal alleen werken voor facturen die nog niet getagged zijn.

Let op: Indien je Basecone-administratie is gekoppeld aan een administratie in Twinfield, worden de boekingsregels gesynchroniseerd met de boekingsregels in Twinfield en worden deze ook bijgewerkt na een wijziging in Basecone. Heb je in Twinfield voor een klant of leverancier ratio’s ingesteld om de bedragen automatisch te laten verdelen over de regels, zal Basecone deze ratio-instelling uitlezen en toepassen.

Was dit een antwoord op uw vraag?