Alle collecties
Hulp nodig van het support team?
Migraties
Een administratie koppelen aan een andere licentie van een gelijke boekhoudsysteem
Een administratie koppelen aan een andere licentie van een gelijke boekhoudsysteem

Lees hier waar je rekening mee moet houden bij deze migratie.

Cees Houpt 🚀 avatar
Geschreven door Cees Houpt 🚀
Meer dan een week geleden bijgewerkt

We kunnen een administratie koppelen aan een ander boekhoudsysteem. Dit kan echter alleen als het boekhoudpakket (Twinfield, Exact Online, Boekhoudgemak & Multivers, AccountView) niet wijzigt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een administratie die nu gekoppeld is aan Exact Online te koppelen aan Boekhoudgemak & Multivers. Maar het is wel mogelijk om een administratie die nu gekoppeld is aan een bepaalde omgeving in Twinfield te koppelen aan een andere omgeving in Twinfield. 

Door het uitvoeren van deze migratie behoud je één administratie in Basecone, ondanks dat het boekhoudsysteem wijzigt. 

Hieronder lees je de aandachtspunten voor het uitvoeren van een migratie. Wat is goed om te weten? Wat moet ik zelf voorbereiden? En waar moet ik verder rekening mee houden? 


Goed om te weten

  • Voeg de administratie zelf nog niet toe

De databasebeheerder van Basecone zal de administratie overzetten van de oude naar de nieuwe omgeving. We kunnen geen administraties samenvoegen, alleen overzetten. Voeg de administratie daarom zelf nog niet toe in de nieuwe omgeving. 

  • Meerdere administraties verplaatsen 

Het is mogelijk om meerdere administraties tegelijk te laten verplaatsen. Bovenstaande punten gelden dan voor alle administraties. Het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht zal niet wijzigen wanneer er meerdere administraties verplaatst worden. 


De migratie voorbereiden

Voordat we een migratie uitvoeren moeten er een aantal zaken worden voorbereid. De volgende vragen kunnen je hierbij helpen.

  • Is de administratie in het boekhoudpakket al verplaatst? 

Als er ook een verplaatsing van de administratie in het boekhoudpakket plaatsvindt, dan dient dit te gebeuren voor de verplaatsing van de administratie in Basecone. 

Bij het migreren van de administratie in Basecone wordt de koppeling met het boekhoudpakket hersteld, zodat je weer kunt boeken. 

  • Wijzigt de administratiecode?

Als de administratiecode van de administratie wijzigt dan is het goed om de oude en nieuwe codes door te geven aan ons Support team. In Basecone worden de administratiecodes niet automatisch gewijzigd. Wij kunnen dit aanpassen, zodat de nieuwe administratiecode in Basecone staat en de synchronisatie succesvol zal verlopen. 

  • Is het nieuwe boekhoudsysteem al toegevoegd? 

We moeten een administratie altijd kunnen koppelen aan een boekhoudsysteem. Dit boekhoudsysteem moet toegevoegd zijn in Basecone onder instellingen > kantoor > tabblad boekhoudsysteem

Moet het boekhoudsysteem nog worden toegevoegd? Lees dan hier hoe je dit kunt doen.

Vanaf vrijdag 24 augustus 2018 is het mogelijk om zonder tussenkomst van het Basecone Support Team een omzetting binnen dezelfde kantooromgeving te laten plaatsvinden.  Meer uitleg hierover kan je vinden in deze artikel: Koppeling van een administratie wijzigen

Was dit een antwoord op uw vraag?