Voor elke migratie geldt dat de administratie eerst in het boekhoudpakket verplaatst moet worden, daarna kunnen we in Basecone pas een administratie migreren. 

Er zijn verschillende soorten migraties, hieronder een overzicht: 

1. Verplaatsen van een administratie naar een andere Basecone omgeving

Wij kunnen een administratie verplaatsen naar een andere Basecone omgeving. De kantoorcode zal dan wijzigen. Dit kan voorkomen wanneer je bijvoorbeeld naar een andere accountant gaat die ook gebruik maakt van Basecone.

Wanneer een administratie wordt verplaatst naar een andere Basecone omgeving, dan zal vaak ook de administratiecode wijzigen. 

Lees hier meer over deze migratie.

2. Wijzigen van een administratiecode van een administratie

Wanneer een administratiecode in het boekhoudpakket wijzigt, dan moet dit in Basecone ook gewijzigd worden. Als dit niet gebeurd, dan zal de synchronisatie tussen Basecone en het boekhoudpakket verbroken worden. Het is helaas niet mogelijk om een administratiecode zelf in Basecone te wijzigen, maar wij kunnen dit wel voor je aanpassen. 

Je kunt de huidige administratiecode in Basecone vinden bij de administratie instellingen. 

Als je wilt weten of de administratiecode wijzigt, dan kun je de administratiecode die zichtbaar is in Basecone vergelijken met de administratiecode in het boekhoudpakket. 

Lees hier meer over deze migratie.

3. Koppelen van een administratie aan een ander boekhoudsysteem binnen dezelfde Basecone omgeving

Het is mogelijk om een Basecone administratie te koppelen aan een ander boekhoudsysteem dat is toegevoegd in Basecone. 

Dit kan echter alleen als het boekhoudpakket (Twinfield, Exact Online, Unit4, AccountView) niet wijzigt. Het is dus niet mogelijk om een administratie die nu bijvoorbeeld gekoppeld is aan Exact Online te koppelen aan Unit4. Maar het is wel mogelijk om een administratie die nu gekoppeld is aan een bepaalde omgeving in Twinfield te koppelen aan een andere omgeving in Twinfield. 

Bij deze migratie zal de administratie in dezelfde Basecone omgeving blijven staan. 

Lees hier meer over deze migratie.

4. Verplaatsen van een administratie naar een andere Basecone omgeving en het wijzigen van de administratiecode  

Dit is een combinatie van migratie 1 en 2. De administratie wordt dan verplaatst naar een andere omgeving in Basecone, daarnaast passen we de administratiecode aan. 

Lees hier meer over deze migratie. 

5. Koppelen van een administratie aan een ander boekhoudsysteem en het wijzigen van de administratiecode binnen dezelfde Basecone omgeving 

Dit is een combinatie van migratie 2 en 3. De administratie blijft in dezelfde Basecone omgeving staan, maar wordt wel gekoppeld aan een ander boekhoudsysteem. Daarnaast wijzigen we de administratiecode van de administratie. 

Lees hier meer over deze mgiratie.

Heeft u het antwoord gevonden?