Verwerken van bank, kas en memoriaal


U kunt via Basecone scans van bankafschriften opslaan en u kunt kas- en memoriaalboekingen maken in uw boekhoudsysteem.


Bankafschriften

Aangezien bankafschriften tegenwoordig meestal ingelezen worden, onder meer via het MT940 bestandsformaat, en er ook directe verbindingen bestaan tussen banken en uw boekhoudsysteem, heeft Basecone ervoor gekozen om bankafschriften uitsluitend op te slaan. U kunt bankafschriften niet via Basecone boeken in uw boekhoudsysteem.

Als u een bankafschrift naar Basecone heeft gestuurd kunt u deze Taggen als BNK. Het document is dan opgeslagen in uw online archief.


Kasstaten

U kunt in Basecone kasboekingen maken. Momenteel is deze functie alleen nog beschikbaar indien uw administratie gekoppeld is met Twinfield. Er zijn twee manieren waarop u de kas bij Basecone kunt bijwerken.

  1. u levert alle bonnetjes los aan bij Basecone, u tagt elke bon als kas, en vervolgens boekt u elke bon als een kastransactie, waarbij u de begin- en eindsaldo via Basecone bijwerkt.
  2. u maakt een kasstaat en u voegt als vervolgpagina een scan bij van alle bonnetjes. U kunt in Basecone ook de kasstaat samenvoegen met de aangeleverde bonnetjes. Vervolgens tagt u het hele document als kas, en boekt u de kasstaat als een enkele boeking met meerdere regels, conform het aantal regels op uw kasstaat.

Basecone adviseert u de tweede methode toe te passen.

Basecone berekent automatisch het begin- en eindsaldo van de kas en verwerkt de mutaties op elke regel. Let u erop dat het vaststellen van het beginsaldo alleen correct werkt als u de kasboekingen op volgorde van datum verwerkt. Per regel geeft u aan of het bedrag een ontvangst of een uitgave is. Aangezien u bij de aanbevolen methode 2 aan de linkerzijde van uw scherm de kasstaat in beeld ziet, kunt u aan de rechterzijde snel de kastransactie samenstellen en verwerken in uw boekhoudsysteem.

Zodra u de kasboeking verwerkt heeft zal er in uw boekhoudsysteem een koppeling gemaakt worden waarbij u vanuit uw boekhouding de kasstaat met achterliggende bonnetjes kunt opvragen.

U kunt vanuit Basecone wel BTW opgeven bij een kasmutatie, u kunt momenteel nog niet boeken op een leverancier (crediteur) of klant (debiteur).


Memoriaalboekingen

In Basecone kunt u een memoriaalboeking maken in uw boekhoudsysteem. Momenteel is deze functie alleen nog beschikbaar indien uw administratie gekoppeld is met Twinfield. Een memoriaalboeking bestaat altijd uit een debetregel en een creditregel. Uw boeking dient uiteraard in balans te zijn. U kunt op uw boekingsregels met BTW meegeven, maar niet boeken op een leverancier (crediteur) of klant (debiteur).

Een memoriaalboeking betreft vaak een correctieboeking. U kunt de boeking maken als u een document aanlevert die u aan de memoriaalboeking gekoppeld is.