Toewijzen autorisatoren in validatiescherm


In het validatiescherm (boven het boekingsvoorstel) kunnen autorisatoren worden toegewezen (max. 3) door Accountant of Boekhouder MKB.

assign-authorisers

Bij het toewijzen wordt de volgorde van de Autorisatie-flow bepaald.
Nadat het document geboekt/verwerkt is, zal het document voorgelegd worden aan de autorisator die als eerste is toegewezen.

In het archief krijgt het document na het boeken/ verwerken de status “geboekt” (‘slotje’-icoon).

Bij het opslaan van de boeking in het validatiescherm worden ook de reeds toegewezen autorisatoren opgeslagen op de gekozen plek in de flow.

Een Accountant/ Boekhouder MKB, die ook de rol Autorisator heeft, kan zichzelf niet als eerste autorisator aanwijzen (wel als tweede of derde autorisator).

In validatiescherm kan voor TWF-administraties de boeking eventueel handmatig op ‘niet in betaalbatch’ gezet worden.