Taggen met autorisatoren


Indien u in uw boekhouding heb ingesteld dat facturen goedgekeurd moeten worden door een of meerdere  autorisatoren kunnen medewerkers bij het Taggen al gelijk een voorstel doen welke autorisator een factuur dient goed te keuren. Uiteraard kan dit nog bijgesteld worden door een gebruiker met de rol Autorisatie-beheerder.


Extra optie om autorisatoren voor te stellen

Wanneer in een administratie een of meerdere gebruikers beschikken over de rol Autorisator zal bij het taggen een extra optie te zien zijn.

Uiteraard is het mogelijk dat naast het gebruik van Autorisatoren ook kostenplaatsen en/of projecten gebruikt worden in de boekhouding. De keuzebalk bij het taggen bevat dan alle beschikbare opties in Basecone.

Per administratie kan ingesteld worden dat het kiezen van een autorisator verplicht is. Het kiezen van een kostenplaats of project is altijd optioneel.

Per factuur kunnen maximaal 3 autorisatoren voorgesteld worden. De voorgestelde autorisatoren krijgen in de gekozen volgorde het document aangeboden om goed te keuren. Na het selecteren van de Autorisatoren kunnen de keuzes voor het document weer bevestigd worden om het proces verder te doorlopen.


Kosten

Gebruikers om te kunnen aanleveren, boeken of beheren zijn in Basecone volledig kosteloos aan te maken. Een gebruiker met de rol Autorisator kost € 4,50 per maand.