Opvolgen afgewezen facturen in de Reject Box


Documenten die zijn afgewezen door een autorisator komen in de Reject Box terecht. Deze is niet administratie gebonden, wat wil zeggen dat afgewezen documenten in verschillende administraties in één scherm zichtbaar zijn.

rejectbox

Alleen Accountants en Boekhouder MKB’s hebben toegang tot dit scherm. Gebruikers met één van deze rollen kunnen uiteraard alleen documenten zien in administraties waartoe zij toegang hebben.
In dit scherm kunnen de gebruikers de documenten met opmerkingen en boekingsgegevens inzien.
Met de actie ‘bekijk’ zal de factuur zichtbaar worden met aan de bovenkant van de factuur het bekende opmerkingen-icoontje. Hiermee kunnen eerdere opmerkingen worden ingezien en kan desgewenst een opmerking worden toegevoegd.

Afhankelijk van de reden voor afwijzing, die de autorisator in de opmerking heeft toegevoegd, zal de Accountant/ Boekhouder MKB beslissen of en welke actie ondernomen moet worden (bijvoorbeeld de boeking “tegenboeken” in de boekhoudsoftware).
Wanneer er afdoende actie is ondernomen, kan de gebruiker het document op de status ‘verwerkt’ zetten (vinkje in kolom ‘status’). In het archief verandert er niets aan de status van het document; blijft dus “afgewezen na boeking”.

In de Reject Box zullen de documenten met status ‘verwerkt’ worden getoond onder de documenten die nog aandacht behoeven. Als een document eenmaal is gemarkeerd als “verwerkt” dan kan dit niet ongedaan worden gemaakt.