Basecone App


Met de Basecone App sturen ondernemers eenvoudig hun boekhouding naar hun accountant of boekhouder. Facturen of bonnetjes van bijvoorbeeld een restaurant, zijn snel ingescand en verzonden. Eerder verzonden facturen zijn altijd in te zien. De gratis Basecone App is gekoppeld met een online dossier, zodat ook andere belangrijke papieren direct in digitaal formaat bij de boekhouding bewaard worden, bijvoorbeeld voor het maken van de jaarrekening. Ondernemers hoeven niet langer papieren stukken te halen en te brengen voor de belastingaangifte. Accountants- en administratiekantoren kunnen alle informatie sneller verwerken om ondernemers op elk moment te kunnen adviseren op basis van actuele informatie.


 

Starten met de Basecone App

Wanneer de Basecone App geopend is zal deze vragen naar login gegevens. Vul de gegevens in die naar u verzonden zijn en druk op “Verstuur”.
Nadat u op “Verstuur” heeft gedrukt, vraagt de app om een pincode. Deze mag u zelf bepalen zodat u eenvoudig de volgende keer kan inloggen in de Basecone App.

Nieuwe factuur

Maak eenvoudig een nieuwe factuur aan door een foto te maken óf een eerder gemaakte foto te selecteren uit uw gallerij.
Wilt u meerdere facturen in een keer afhandelen, kies voor multi om meerdere pagina’s toe te voegen óf voor volgende voor een nieuwe factuur.
Vervolgens drukt u op “klaar” om de factuur in de Basecone App te plaatsen.

Factuur afronden

Nadat uw factuur geplaatst is zal er een administratie gekoppeld moeten worden aan de factuur. (Het kan zijn dat de app dit al
automatisch doet omdat er slechts 1
administratie gekoppeld is aan uw account.)
Druk op de factuur die rood gemarkeerd is.

Bovenin de taakbalk vindt u verschillende opties waaronder “Tag”. Druk op Tag om naar de tag pagina toe te gaan.
Selecteer hier onder de kop: “Tags” uw administratie en kies eventueel een tag. Waar nodig kunt u ook het documentnaam aanpassen.
Druk op “Bewaar” om terug te keren naar uw factuur, waar u vervolgens op “Klaar” dient te drukken om alles op te slaan.
Uw factuur is nu gereed voor versturen.

Factuur verzenden

Nadat u uw factuur gereed heeft gemaakt voor verzending komt er linksbovenin uw scherm een blauwe enveloppe te staan. Wanneer u hier op drukt zal de app de gereedstaande facturen verzenden naar Basecone.

Eenmaal verzonden is uw factuur terug te vinden in uw archief binnen de Basecone App.