Controle van emails


Wanneer u een bestand aanlevert aan Basecone via het Aanlevervak, ziet u direct of uw documenten correct in Basecone staan. Als u, of anderen, bestanden via e-mail aanleveren krijgt u een ontvangstbevestiging met gedetailleerde informatie of uw bijlagen in de juiste administratie staan. Het kan echter handig zijn om na te gaan of e-mails correct verwerkt zijn.


Via het menu kunnen gebruikers met de rol Supergebruiker en Accountant de functie E-mails openen.

U kunt de ontvangen e-mails doorzoeken en het resultaat opvragen. Indien een fout is opgetreden kunt u inzien wat er is misgegaan. Indien een e-mail niet is terug te vinden kan het zijn dat de e-mail nooit bij Basecone is aangekomen, bijvoorbeeld omdat een foutief e-mailadres is gebruikt. Controleer in dat geval bij de afzender welk adres is gebruikt. Zonodig kunt u Basecone vragen om na te gaan of een e-mail op de mailservers van Basecone is aangekomen.

Detailgegevens

Als u op een regel klikt kunt u de details van een e-mailbericht opvragen. Verstrek deze gegevens zonodig aan het Support Team van Basecone indien u een vraag heeft over een bepaalde e-mail met bijlagen.