Commentaar toevoegen aan documenten


Het is vaak handig om commentaar toe toe voegen aan een document. Als u bij het taggen van documenten, of het autoriseren en boeken van facturen commentaar wilt toevoegen of lezen geschiedt dat altijd op dezelfde manier.


Commentaar toevoegen

De optie om Commentaar toe te voegen bevindt zich in de bovenste balk. U kunt hier commentaar schrijven en klikken op Toevoegen. Het commentaar van diverse gebruikers wordt in volgorde opgeslagen en getoond.


Commentaar lezen

Als er commentaar is toegevoegd aan een document of factuur knippert het icoon van de Commentaarfunctie. U weet dan dat er een bericht is toegevoegd aan het document dat belangrijk kan zijn voor u bij de verdere behandeling of verwerking. U kunt de Commentaarfunctie openen en de opmerkingen nalezen.


E-mail

Als u facturen via e-mail aanlevert is het mogelijk om al direct in het e-mailbericht commentaar mee te geven, dat Basecone automatisch in de commentaarfunctie plaatst. Raadpleeg het artikel over het aanleveren van gegevens voor meer informatie.