Bankafschriften

Aangezien bankafschriften tegenwoordig meestal ingelezen worden, onder meer via het MT940 bestandsformaat, en er ook directe verbindingen bestaan tussen banken en uw boekhoudsysteem, heeft Basecone ervoor gekozen om bankafschriften uitsluitend op te slaan. Je kunt bankafschriften niet via Basecone boeken in je boekhoudsysteem.

Als je een bankafschrift naar Basecone hebt gestuurd kan je deze taggen als BNK. Het document is dan opgeslagen in het online archief.

Kasstaten

Je kan in Basecone kasboekingen maken. Momenteel is deze functie alleen nog beschikbaar wanneer jouw administratie gekoppeld is met Twinfield. Er zijn twee manieren waarop je de kas bij Basecone kunt bijwerken.

  1. je levert alle bonnetjes los aan bij Basecone, je tagt elke bon als kas, en vervolgens boek je elke bon als een kastransactie, waarbij je het begin- en eindsaldo via Basecone bijwerkt.
  2. je maakt een kasstaat en je voegt als vervolgpagina een scan bij van alle bonnetjes. Je kan in Basecone ook de kasstaat samenvoegen met de aangeleverde bonnetjes. Vervolgens tag je het hele document als kas, en boek je de kasstaat als een enkele boeking met meerdere regels, conform het aantal regels op uw kasstaat.

Basecone adviseert je de tweede methode toe te passen.

Basecone berekent automatisch het begin- en eindsaldo van de kas en verwerkt de mutaties op elke regel. Let er wel op dat het vaststellen van het beginsaldo alleen correct werkt wanneer de kasboekingen op volgorde van datum wordt verwerkt. Per regel geef je aan of het bedrag een ontvangst of een uitgave is. Aangezien je bij de aanbevolen methode 2 aan de linkerzijde van het scherm de kasstaat in beeld ziet, kan je aan de rechterzijde snel de kastransactie samenstellen en verwerken in het boekhoudsysteem.

Zodra de kasboeking is verwerkt zal er in het boekhoudsysteem een koppeling gemaakt worden waarbij je vanuit de boekhouding de kasstaat met achterliggende bonnetjes kan opvragen.

Vanuit Basecone kan je wel BTW opgeven bij een kasmutatie, maar momenteel nog niet boeken op een leverancier (crediteur) of klant (debiteur).

Memoriaalboekingen

In Basecone is het mogelijk een memoriaalboeking te maken in je boekhoudsysteem. Momenteel is deze functie alleen nog beschikbaar indien je administratie gekoppeld is met Twinfield. Een memoriaalboeking bestaat altijd uit een debetregel en een creditregel. Jouw boeking dient uiteraard in balans te zijn. Je kan boekingsregels met BTW meegeven, maar niet boeken op een leverancier (crediteur) of klant (debiteur).

Een memoriaalboeking betreft vaak een correctieboeking. De boeking kan gemaakt worden wanneer een document wordt aangeleverd dat aan de memoriaalboeking gekoppeld is.

 

Did this answer your question?