Aanvragen van conversies


Wanneer u een grote hoeveelheid in- en/of verkoopfacturen heeft die reeds in uw boekhoudsysteem zijn verwerkt, maar die u graag beschikbaar wilt hebben in uw archief bij Basecone, dan kunt u ons verzoeken deze documenten in uw administraties te plaatsen, en het document vanuit uw boekhoudsysteem direct te laten koppelen.

Dit kan meestal ook voor documenten die u voorheen bij een andere aanbieder voor het verwerken van digitale facturen heeft opgeslagen. Basecone voert de conversie graag voor u uit. U kunt een en ander in gang zetten door nevenstaande Opdrachtformulier-Conversie af te drukken, te ondertekenen en via e-mail naar ons te versturen.

Vervolgens vragen wij u om uw documenten voor de conversie aan te leveren volgens nevenstaande bijlage Aanleverinstructies-Basecone.

Aanleverinstructies-Basecone.pdf Aanleverinstructies-Basecone

Opdrachtformulier-Conversie.pdf Opdrachtformulier-Conversie